Slider
Slider

VZDELÁVANIE

Peter Hess® zvuková terapia, zvuková masáž je neustále sa vyvíjajúca holistická metóda.

Je zastrešená Peter Hess® Inštitútom v Nemecku a Peter Hess® Akadémiami vo svete, ktoré okrem základného vzdelávania ponúkajú množstvo nadstavbových, špecializovaných seminárov.

Spolupracuje na vedeckých štúdiách s univerzitami, napr. v Regensburgu, s nemocnicami, zdravotníckymi zariadeniami a s pedagogickými pracoviskami.

V rámci pedagogiky založila v Nemecku sieť škôlok, ktoré počas denného výchovného procesu s deťmi pracujú so zvukom, rezonanciou Peter Hess® terapeutických, spievajúcich mís a vytvárajú tak pre ne relaxačné, kreatívne, inšpiratívne prostredie.

Kurzy zvukovej masáže umožňujú získať vedomosti a následne ich uplatňovať v rôznych profesiách.

  • Ako samostatná relaxačná metóda
  • Ako doplnková, uvoľňujúca a regeneračná metóda pri rôznych somatických ťažkostiach
  • Pri práci s deťmi v škôlke a v škole
  • Pri psychoterapeutickej praxi
  • Pri práci s tehotný mi ženami
  • Pri práci s postihnutými deťmi aj dospelými
  • Pri rehabilitácii
  • Pri práci so seniormi
  • Pri doprevádzaní umierajúcich
  • Pri práci s týranými zvieratami, napr. koňmi

Kurz Peter Hess® zvukovej masáže ponúka teoretické a praktické vedomosti pôsobenia zvuku Peter Hess® terapeutických, spievajúcich mís a ich následnej rezonancie na ľudské telo a učí, ako tieto vedomosti integrovať vo vlastnej profesii. Umožní absolventovi po ukončení všetkých úrovní základného vzdelávania mať dostatok vedomostí a skúseností pre samostatnú prax.

Každý kurz Peter Hess® zvukovej masáže je ukončený certifikátom Peter Hess® Inštitútu. Peter Hess® zvuková terapia, s certifikátom Peter Hess® zvukový terapeut, je následné nadstavbové vzdelávanie pre medicínske profesie, psychológov, psychoterapeutov, liečebných pedagógov.

Po absolvovaní všetkých úrovní Peter Hess® zvukovej masáže sa získava európsky certifikát a môžete sa stať členom európskeho profesijného združenia:

Europäischer Fachverband
Klang-Massage-Terapie e.V.

Základné stupne vzdelávania Peter Hess® zvukovej masáže až po európsky certifikát sa organizujú aj na Slovensku.

“Vedieť spomaliť, zastaviť sa a načerpať energiu, aby som mohla efektívne fungovať a zvládať všetko, čo mi život prinesie, je pre mňa častokrát výzvou. Pri zvuku gongu a spievajúcich mís, ktoré sú mocné a hlboké, dokážem uvoľniť telo a upokojiť svoju myseľ.”

– Katuš Hromádková –
office a marketing manager

“Zvuková terapia pre mňa znamená čas relaxácie, kedy sa úplne uvoľním a odpočívam. Je to aj forma psychohygieny od pracovného života. Milujem, keď sa rozozvučia zvuky misiek a začne mi nabiehať pocit ľahkosti, akoby som sa vznášala. Po terapii mám pocit veľmi účinnej regenerácie.”

– Eva Rovenská –
chirurgička

“Gongovú relaxáciu som zažila viackrát vnútri aj vonku, v malej aj väčšej skupine. Vždy sa na ňu nesmierne teším a vždy je to pre mňa nádherný zážitok, chodím odtiaľ ako znovuzrodená a krásne odpočinutá.”

– Jana Čahojová –
učiteľka jogy a prekladateľka

Gabi Obdržálková

+421 905 525 996
gabio@zvukovaterapia.sk
M. Schneidera Trnavského 7, 841 01 Bratislava