Naučte sa novým metódam
uvoľnenia a ich využitia pre
seba a vašu profesiu

PETER HESS®

AKADÉMIA SLOVENSKO

Slider

Naučte sa novým metódam
uvoľnenia a ich využitia pre
seba a vašu profesiu

Uvoľnite sa pri tónoch spievajúcivh mí

VZDELÁVANIE

Kurzy Peter Hess® zvukovej masáže. ponúkajú teoretické a praktické vedomosti pôsobenia zvuku spievajúcich mís a ich následnej rezonancie na ľudské telo cez relaxačnú metódu, a jeho široké uplatnenie v rôznych profesiách. Taktiež pre každého ako spôsob relaxácie.

Po skončení celého vzdelávania získavate certifikát praktika/praktičky Peter Hess® zvukovej masáže, a následne máte možnosť samostatnej praxe alebo implementovanie vedomostí vo svojej profesii.

Vzdelávanie môžete ukončiť na ktoromkoľvek stupni.

Pre základný stupeň nie je podmienkou mať špeciálne vzdelanie.

Vzdelávanie sa skladá z nasledovných úrovní:

ZVUKOVÁ MASÁŽ III - IV

OD UVOĽNENIA K NOVÉMU PORIADKU

Cieľom kurzu je:

 • Byť spôsobilý previesť cielenú zvukovú masáž na uvoľnenie
  a prevenciu zdravia. V individuálne navrhnutej zvukovej
  masáži sa zohľadňujú príslušné potreby klienta
 • Učia sa nové elementy a ich implementácia a zmysel
  v základnej zvukovej masáži / na uvoľnenie a riešenie
  neuromusculárnych blokád, na harmonizáciu /
 • Ďalej techniky na odvedenie pozornosti od
  problematického miesta k zdravej oblasti
 • Predstavenie a aplikácia sprievodnej karty klienta
 • Hranice možností aplikácie zvukovej masáže
 • Samostatné precvičovanie nových prvkov vo dvojici
 • Zvukové meditácie na relaxáciu a
  integráciu toho, čo sme sa naučili
 • Výmena skúseností a reflexi

PREHĽAD

OBSAH

TERMÍNY

Požiadavky
Zvuková masáž I a II
Rozsah
32 hodín 
Kurzovné
500 €
(s DPH, bez stravy a ubytovania),
V cene sú skriptá, voda, káva, čaj, malé občerstvenie

K dispozícii sú terapeutické, spievajúce misy pre prácu na kurze, ktoré sú aj na predaj.

 • Predstavy o energii tela a jej význame pre prácu so zvukom
 • Vnímanie prostredia vlastného tela
 • Vnímanie skupinovej energie prostredníctvom zdieľaného zvuku
 • Vnímanie energie tela spievajúcimi misami a gongmi
 • Špeciálna zvuková masáž na vyváženie a posilnenie telesnej energie
 • Vloženie nových prvkov do základnej zvukovej masáže
 • Rozšírená zvuková masáž so Zen miskou a Fen Gongom
 • Riadené a samostatné precvičovanie nových prvkov vo dvojici
 • Rozvoj dialogického, rezonančného, neodsudzujúceho postoja ku klientovi a k sebe samému
 • Zvukové meditácie na relaxáciu a integráciu toho, čo sme sa naučili
 • Výmena skúseností a reflexi

3.- 6. 10. 2024

Bratislava – DNV – Tina Klub

Cena: 500,- eur

Je možnosť zabezpečiť 4x spoločný obed (nie je v cene kurzu). Do poznámky napíšte, či si prosíte mäsitú, vegetariánsku alebo vegánsku stravu.

Upresníme neskôr 

Bratislava – DNV – Tina Klub

Cena: 500,- eur

Je možnosť zabezpečiť 4x spoločný obed (nie je v cene kurzu). Do poznámky napíšte, či si prosíte mäsitú, vegetariánsku alebo vegánsku stravu. 

Prečo Peter Hess® zvukové metódy?

Peter Hess je pionierom vo svete zvukovej terapie so 40 ročnov skúsenosťou. Svoju metódu vyvíjal a dodnes ju rozvíja spolu s lekármi, psychológmi, pedagógmi, fyzioterapeutmi.
Táto metóda je zastrešená Peter Hess® Inštitútom v Nemecku a 26 Akadémiami vo svete vrátane Slovenska.

Inštitút spolupracuje na vedeckých štúdiách s univerzitami, napr. v Regensburgu, s nemocnicami, zdravotníckymi zariadeniami, s pedagogickými pracoviskami.

Vrámci pedagogiky založila v Nemecku sieť škôlok, ktoré počas denného výchovného procesu s deťmi pracujú so zvukom, rezonanciou spievajúcich mís a vytvárajú tak pre ne relaxačné, kreatívne, inšpiratívne prostredie.

Možnosti uplatnenia sú kreatívne, flexibilné, rozvíjajúce sa

 • ako samostatná relaxačná metóda
 • ako doplnková, uvoľňujúca a regeneračná metóda pri rôznych
  somatických ťažkostiach
 • pri práci s deťmi v škôlke, v škole, v špeciálnych zariadeniach
 • v psychoterapeutickej praxi
 • pri práci s tehotnými ženami
 • pri práci s postihnutými (deťmi aj dospelými)
 • pri rehabilitácii
 • pri práci so seniormi
 • pri doprevádzaní umierajúcich
 • pri práci s týranými zvieratami, napr. koňmi
 • a ďalšie nové možnosti

“Vedieť spomaliť, zastaviť sa a načerpať energiu, aby som mohla efektívne fungovať a zvládať všetko, čo mi život prinesie, je pre mňa častokrát výzvou. Pri zvuku gongu a spievajúcich mís, ktoré sú mocné a hlboké, dokážem uvoľniť telo a upokojiť svoju myseľ.”

– Katuš Hromádková –
office a marketing manager

“Zvuková terapia pre mňa znamená čas relaxácie, kedy sa úplne uvoľním a odpočívam. Je to aj forma psychohygieny od pracovného života. Milujem, keď sa rozozvučia zvuky misiek a začne mi nabiehať pocit ľahkosti, akoby som sa vznášala. Po terapii mám pocit veľmi účinnej regenerácie.”

– Eva Rovenská –
chirurgička

“Gongovú relaxáciu som zažila viackrát vnútri aj vonku, v malej aj väčšej skupine. Vždy sa na ňu nesmierne teším a vždy je to pre mňa nádherný zážitok, chodím odtiaľ ako znovuzrodená a krásne odpočinutá.”

– Jana Čahojová –
učiteľka jogy a prekladateľka